Paskambinkite į studiją

Skundų nagrinėjimo tvarka

 

1. Priimami ir nagrinėjami tik su UAB "Žinių radijas" rengtu ir transliuotu turiniu susiję skundai.

2. Teikiant skundą, būtina nurodyti:

- Laidos, dėl kurios teikiamas skundas, pavadinimą;

- Laidos, dėl kurios teikiamas skundas, transliavimo datą;

- Glausta skundo esmė.

3. Skundą prašome siųsti elektroniniu paštu biuras@ziniuradijas.lt 

4. Redakcija įsipareigoja išnagrinėti skundą per 10 d.d.